KH Automotive Technologies(Zhejiang)Co.,Ltd.

Adress:18-2 Gongye Road,Nantaihu High-tech Industrial Park,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang

Postal code:131002

Tel:0431-88608799

COO Moble:13844026145

Fax:0431-81907620 

Email:info@khat.com.cn